ഇടുക്കിയിലെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എ കട്ടപ്പനയിൽ നടത്തുന്ന ഇന്നു തുടങ്ങുന്ന അനിശ്ചിത കാല നിരാഹാരസമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിയപ്പോൾ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും നേതാക്കമാരോടും ഒപ്പംhttps://www.facebook.com/josek.mani/videos/427632451511142/

By admin