കൊല്ലം : കേരളാ കോൺഗ്രസ്‌ എം വൈസ് ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി നയിക്കുന്ന കേരള യാത്ര ഇന്ന് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ കടന്ന്പോകുന്നു.

By admin